Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою у структурі професійної підготовки студентів немовних спеціальностей

Ескіз

Дата

2015

Автори

Петрова, Т. І.
Щукіна, Е. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються проблеми професійно орієнтованого читання при викладанні іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах. Аналізуються види читання, надаються приклади вправ та завдань для навчання професійно орієнтованого читання студентів немовних спеціальностей.

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов, професійно орієнтоване читання, фахова іноземна мова, професійно спрямованa комунікативна компетенція, професійна підготовка, professionally-oriented reading, foreign language for specific purposes, professionally-oriented communicative competence, professional training

Бібліографічний опис

Петрова Т. І. Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою у структурі професійної підготовки студентів немовних спеціальностей / Т. І. Петрова, Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 373-377. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced