Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою у структурі професійної підготовки студентів немовних спеціальностей

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються проблеми професійно орієнтованого читання при викладанні іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах. Аналізуються види читання, надаються приклади вправ та завдань для навчання професійно орієнтованого читання студентів немовних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, професійно орієнтоване читання, фахова іноземна мова, професійно спрямованa комунікативна компетенція, професійна підготовка, professionally-oriented reading, foreign language for specific purposes, professionally-oriented communicative competence, professional training
Бібліографічний опис
Петрова Т. І. Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою у структурі професійної підготовки студентів немовних спеціальностей / Т. І. Петрова, Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 373-377. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання