Теоретические основы устойчивого функционирования технологических систем

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Освещены научно-теоретические основы обеспечения устойчивого (ста- бильного) функционирования технологических систем в строительстве, рас- крыта сущность и модели исследования.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, устойчивость, строительный процесс, технологическая система, стабільність, будівельний процес, технологічна система, sustainability, the construction process, the technological system
Бібліографічний опис
Осипов А. Ф. Теоретические основы устойчивого функционирования технологических систем / А. Ф. Осипов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 48. - С. 321 - 328. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання