Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається компетентнісний підхід як один із шляхів підвищення рівня викладання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, його потенціал та засоби реалізації.
Опис
Ключові слова
кафедра іноземних мов, комунікативні компетенції, комунікативні мовні компетенції, загальні компетенції, ключові компетенції, професійно спрямована міжкультурна комунікативна компетенція, іншомовне спілкування, communicative approach, communicative language competence, key competence, socio-cultural competence, ESP, professional communicative competence.
Бібліографічний опис
Петрова Т. І. Формування комунікативних компетенцій в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів / Т. І. Петрова, Е. І. Щукіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 53. - С. 402-406. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання