Будгенплан. Курсове і дипломне проектування (навчальний посібник)

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладені основні положення рецензії на зміст і структуру навчального посібника «Будгенплан. Курсове і дипломне проектування» під загальною редакцією С.А. Ушацького.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, кафедра міського будівництва, навчальний посібник, курсове проектування, дипломне проектування, будгенплан, структура навчального посібника
Бібліографічний опис
Будгенплан. Курсове і дипломне проектування (навчальний посібник) / О. П. Кошевий, В. А. Маляр, О. С. Усова, П. П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 48. - С. 213 - 216. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання