Дослідження характеристик міцності і деформативності ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Представлено результати дослідження характеристик міцності і деформативності експериментальних ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів. The results of research of descriptions of durability and deformability of experimental soil-cement piles for fixing of bulk soils are presented in the article.
Опис
Ключові слова
грунтоцементні палі, насипні грунти, струминний змішувач
Бібліографічний опис
Дослідження характеристик міцності і деформативності ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів / Л. О. Жарко, В. П. Овчар, С. П. Цимбал [та ін.] // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 62 - 69. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання