Дослідження характеристик міцності і деформативності ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Жарко, Л. О.
Овчар, В. П.
Цимбал, С. П.
Белоконь, А. М.
Чегодаєв, І. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
Представлено результати дослідження характеристик міцності і деформативності експериментальних ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів. The results of research of descriptions of durability and deformability of experimental soil-cement piles for fixing of bulk soils are presented in the article.
Опис
Ключові слова
грунтоцементні палі, насипні грунти, струминний змішувач
Бібліографічний опис
Дослідження характеристик міцності і деформативності ґрунтоцементних паль для закріплення насипних грунтів / Л. О. Жарко, В. П. Овчар, С. П. Цимбал [та ін.] // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 62 - 69. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання