Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Автори
Назаренко, І. І.
Горіцький, К. В.
Климчук, В. П.
Петров, В. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Застосування методів подібності в теорії вібросистем є потужним методологічним прийомом, що дозволяє ефективно вирішувати задачі по визначенню раціональних параметрів, особливо для систем, де зустрічаються труднощі математичного характеру
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, метод розмірностей і подібності вібросистем, розрахунок параметрів вібросистем
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем / І. І. Назаренко, К. В. Горіцький, В. П. Климчук, В. Є. Петров // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2007. - Вип. 20. - С.14-18. - Бібліогр. : 4 назви
Зібрання