Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем

Ескіз

Дата

2007

Автори

Назаренко, І. І.
Горіцький, К. В.
Климчук, В. П.
Петров, В. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Застосування методів подібності в теорії вібросистем є потужним методологічним прийомом, що дозволяє ефективно вирішувати задачі по визначенню раціональних параметрів, особливо для систем, де зустрічаються труднощі математичного характеру

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, метод розмірностей і подібності вібросистем, розрахунок параметрів вібросистем

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Застосування методів подібності і розмірностей при розрахунках параметрів вібросистем / І. І. Назаренко, К. В. Горіцький, В. П. Климчук, В. Є. Петров // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2007. - Вип. 20. - С.14-18. - Бібліогр. : 4 назви

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced