Дослідження робочих органів землерийних машин безперервної дії

Ескіз

Дата

2021

Автори

Горбатюк, Євгеній
Пелевін, Леонід
Терентьєв, Олександр
Свідерський, Анатолій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Землерийна техніка у високорозвинених країнах займає провідне місце серед самохідної і причіпної техніки різного призначення. В основі такої техніки лежать науково-технічні принципи створення високошвидкісних низькоенергоємних технологій і машин для руйнування природних та штучних середовищ (грунтів, порід, мулів, залізобетонів, цегли тощо) в різних умовах (наземних – дорожніх, оброблення сільськогосподарських земель, інженерно-військові і аварійно-рятувальні роботи, очистка грунтів від забруднень, меліорація, створення траншей, каналів, котлованів, окопів, сховищ тощо; підземних – видобування корисних копалин, будівництво тунелів тощо. Машини безперервної дії – це такі машини, у яких робочий орган протягом всього часу роботи контактує з об’єктом впливу (ґрунтом) і всі технологічні операції виконуються водночас та безперервно. Робочі органи машин безперервної дії мають можливість розробки міцних грунтів без попереднього розпушення. При роботі машин безперервної дії процес їх роботи поділяється на два процеси: процес різання грунту у забої та процес екскавації грунту з зони різання з подальшим його викиданням з забою. В статті виконано огляд нових динамічних робочих органів землерийних машин. Наведені описи, креслення , виділені основні недоліки та переваги. В результаті синтезу існуючих робочих органів розроблено новий динамічний робочий орган.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, машини безперервної дії, дисковий робочий орган, траншеєкопач, землерийні машини, continuous machines, disc working body, trench digger, shrew machines

Бібліографічний опис

Дослідження робочих органів землерийних машин безперервної дії / Є. Горбатюк, Л. Пелевін, О. Терентьєв, А. Свідерський // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 98. – С. 45 – 54. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset