Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Сухаревський, К. В.
Хараборська, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто основні методологічні підходи дослідження архітектурних форм загалом та стильових ознак зокрема. На прикладі вітчизняного та закордонного досвіду визначено умови їх застосування та виявлено їх характерні особливості.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, архітектурний стиль, архітектурна форма, підхід, методи, феноменологія
Бібліографічний опис
Сухаревський К. В. Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури / К. В. Сухаревський, Ю. О. Хараборська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 178-181. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання