Аналіз наукових досліджень проблеми формування національних природних парків

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті аналізуються наукові праці провідних українських і зарубіжних вчених у сферах містобудування, екології, географії котрі вплинули на формування і розвиток національних природних парків.
Опис
Ключові слова
кафедра ландшафтної архітектури, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, рекреаційні утворення, ландшафтна екологія.
Бібліографічний опис
Голуб А. А. Аналіз наукових досліджень проблеми формування національних природних парків / А. А. Голуб // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 294-302. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання