Ковші одноківшевих екскаваторів з активними зубами

Ескіз

Дата

2018

Автори

Волянюк, В. О.
Міщук, Д. О.
Горбатюк, Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для виконання земляних робіт в будівництві, а саме копання котлованів та траншей, часто застосовують одноківшевий екскаватор. Загальним недоліком одноківшевих екскаваторів при розробці мерзлих і твердих грунтів є необхідність мати додаткову машину для попереднього розпушування цих порід. В роботі розглянуті конструктивні схеми ковшів активної дії одноківшевих екскаваторів з ударними різальними частинами із закріпленими на них зубами, що встановлюються в нижній частині ковша і переміщуються по напрямним. Привід цих частин може здійснюватися ексцентриковими валами з гідромоторами або гідропульсаторами. Під їх дією та пружного буфера ударна різальна частина із закріпленими зубами здійснює зворотнопоступальний рух з частотою коливань 25...35 Гц і руйнує мерзлі або тверді породи. Гідравлічна рідина під тиском подається до гідромоторів або гідропульсаторів ковшів від гідравлічних насосів екскаватора. Наведені в роботі конструктивні схеми ковшів з ударними різальними частинами одноківшевих екскаваторів захищені патентами на корисні модель України. Застосування даних конструктивних схем дозволить розширити технологічні можливості одноківшевих екскаваторів щодо розробки ме¬рзлих і твердих грунтів та знизити собівартість земляних робіт. Зниження собівартості робіт буде здійснюватися шляхом виключення з ро¬бочого циклу машин для попереднього розпу¬шування твердих порід. В роботі представлено аналітичні залежності для розрахунку основ¬них параметрів ковшів активної дії та продук¬тивності екскаваторів. Визначено параметри, залежні від властивостей грунту, що розробля¬ється, і конструктивних характеристик ковшів, які впливають на продуктивність машин. Метою роботи є розширення технологічних можливостей одноківшевих екскаваторів для розробки мерзлих і твердих грунтів та знижен¬ня собівартості цих робіт шляхом їх виконання без притягнення додаткових машин для попе¬реднього розпушування твердих порід.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, одноківшевий екскаватор, ківш, активні зуби, грунт, single-digger excavator, bucket, active teeth, soil

Бібліографічний опис

Волянюк В. О. Ковші одноківшевих екскаваторів з активними зубами / В. О. Волянюк, Д. О. Міщук, Є. Горбатюк // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 91. – С. 82-88. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced