Методика аналізу пружно-пластичних коливань тіл обертання та призматичних тіл з довільними граничними умовами

Ескіз

Дата

2006

Автори

Солодей, І. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються неоднорідні ізотропні тіла обертання та призматичні тіла з довільними граничними умовами, що знаходяться під дією довільного динамічного навантаження або зміщень, як функції часу.

Опис

Ключові слова

комбіновані алгоритми, кінематичні умови, нелінійні рівняння, пружно-пластичні коливання, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Солодей І. І. Методика аналізу пружно-пластичних коливань тіл обертання та призматичних тіл з довільними граничними умовами / І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 23 – 37. – Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset