Модернізація екскаватора двосекційною поворотною стрілою

Ескіз

Дата

2017

Автори

Сукач, Михайло

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено екскаватор для відкопування протяжних підземних об’єктів з модернізованим робочим обладнанням у вигляді двосекційної поворотної стріли. Першу секцію змонтовано на платформі екскаватора з можливістю повороту у вертикальній площині, а другу − шарнірно прикріплено до першої секції з можливістю повороту в горизонтальній площині відносно вісі пересування машини. Механізм повороту стріли виконано у вигляді шестигранної системи шарнірно з’єднаних важелів, що представляє собою розташовані по обидві сторони секцій шарнірно з’єднані між собою активні й пасивні двоплечі важелі. Функціональні можливості екскаватора розширюються шляхом зміщення вісі копання на певну відстань за межі ходової частини, що дозволяє відкопувати траншею паралельно вісі його пересуванню в стислих умовах міської забудови. Модернізоване обладнання дає можливість підвищити безпеку експлуатації машини при пересуванні на бермі протяжних підземних об’єктів та у нестійких ґрунтових умовах.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, екскаватор,, двосекційна поворотна стріла,, зміщена вісь копання,, стисливі умови.

Бібліографічний опис

Сукач М. Модернізація екскаватора двосекційною поворотною стрілою / М. Сукач. - Стаття періодики // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. : між від. наук. виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. М. Сукач. – Київ, - 2017. - №7. - С. 28-33. - Бібліогр. :17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset