Источники образования формальдегида в составе фотохимического смога на урбанизованных территориях

Ескіз

Дата

2014

Автори

Трофимович, В. В.
Рейцен, Е. А.
Журавская, Н. Е.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В містах України, в складе рівень забруднення атмосфери присутні формальдегід, діоксин азоту та аерозолі (пил). Авторами вивчаються шляхи і періоди переміщення емісій, з урахуванням отриманих закономірностей аналізується інформація для подальших досліджень для вирішення проблем на урбанізованих територіях, для відносно стійкого розвитку наземних екосистем.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, атмосфера, загрязнения, фотохимический смог, формадьдегид

Бібліографічний опис

Трофимович В. В. Источники образования формальдегида в составе фотохимического смога на урбанизованных территориях / В. В. Трофимович, Е. А. Рейцен, Н. Е. Журавская // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 427 - 33. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced