ВІМ-кадри від користувачів до експертів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Левченко, О. В.
Михайленко, А. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладені основні цілі та задачі підготовки BIM-фахівців (директор, менеджер, майстер, координатор, моделлер). Матеріал містить круг повноважень BIM-управлінців, передумови та концепцію програми навчального курсу з підготовки архітектурних кадрів.
Опис
Ключові слова
BIMs, BIM, директор, менеджер, майстер, координатор, моделлер, інформаційна модель, програма підготовки, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Левченко, О. В. ВІМ-кадри від користувачів до експертів / О. В. Левченко, А. В. Михайленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 56. - С. 88 - 101. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання