Промислове середовище, особливості та тенденції розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті досліджується особливості та проблеми формування промислового середовища. Визначені його диференціація, особливості дизайну та основні тенденції розвитку
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, дизайн, промислове середовище, особливості, диференціація, тенденції, розвиток
Бібліографічний опис
Зенькович Н. Г. Промислове середовище, особливості та тенденції розвитку / Н. Г. Зенькович // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред . М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 86-90. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання