Аналіз перенапруги в системі "інвертор з шім - кабельна лінія - асинхронний двигун" з використанням пакета програм matlab/simulink

Ескіз

Дата

2010

Автори

Зданевич, В. О.
Подольцев, О. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено моделювання високочастотних електромагнітних процесів при живленні асинхронного двигуна від інвертора з ШІМ через довгу кабельну лінію. Показано вплив часу наростання імпульсу напруги ШІМ та довжини кабельної лінії на рівень перенапруги на вході двигуна.

Опис

Ключові слова

кафедра електротехніки та електроприводу, інвертор з ШІМ, кабельна лінія, асинхронний двигун, перенапруга, инвертор с ШИМ, кабельная линия, асинхронный двигатель, перенапряжение, inverter with PWM, cable line, electric motor, overvoltage

Бібліографічний опис

Зданевич В. О. Аналіз перенапруги в системі "інвертор з шім - кабельна лінія - асинхронний двигун" з використанням пакета програм matlab/simulink / В. О. Зданевич, О. Д. Подольцев // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 75. – С. 79 – 85. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset