Аналіз перенапруги в системі "інвертор з шім - кабельна лінія - асинхронний двигун" з використанням пакета програм matlab/simulink

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено моделювання високочастотних електромагнітних процесів при живленні асинхронного двигуна від інвертора з ШІМ через довгу кабельну лінію. Показано вплив часу наростання імпульсу напруги ШІМ та довжини кабельної лінії на рівень перенапруги на вході двигуна.
Опис
Ключові слова
кафедра електротехніки та електроприводу, інвертор з ШІМ, кабельна лінія, асинхронний двигун, перенапруга, инвертор с ШИМ, кабельная линия, асинхронный двигатель, перенапряжение, inverter with PWM, cable line, electric motor, overvoltage
Бібліографічний опис
Зданевич В. О. Аналіз перенапруги в системі "інвертор з шім - кабельна лінія - асинхронний двигун" з використанням пакета програм matlab/simulink / В. О. Зданевич, О. Д. Подольцев // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 75. – С. 79 – 85. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання