Геометричне моделювання коливань вантажу при аварійному обриві стропа

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Колочавін Р. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна Розроблено спосіб унаочнення коливальних рухів вантажу при аварійному обриві стропа на моделі коливання n-ланкового маятника. Спосіб базується на розв’язанні системи диференціальних рівнянь відносно кутів, утворених ланками маятника з вертикалями.
Опис
Ключові слова
моделювання, обрив стропи, коливання вантажу, геометричне моделювання, вантаж, обрив
Бібліографічний опис
Колочавін Р. М. Геометричне моделювання коливань вантажу при аварійному обриві стропа / Р. М. Колочавін // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. Є. Михайленко. - Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 90. - С. 145 - 150. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання