Класифікація пошкоджень, механізмів деградації і параметрів фундаментів, що знаходяться в експлуатації

Ескіз

Дата

2016

Автори

Матченко, Т. І.
Шаміс, Л. Б.
Первушова, Л. Ф.
Матченко, П. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

Дана класифікація пошкоджень, механізмів деградації основ, фундаментів та їх матеріалів, класифікація впливів і навантажень на фундаменти, а також параметрів, які необхідно контролювати при обстеженні для визначення технічного стану і залишкового ресурсу фундаментів, що знаходяться в експлуатації. There is given the classification of damage, degradation mechanisms of bases, foundations and materials, classification of loads and impacts on foundations, and controlled parameters in the survey to determine the technical condition and remaining life of the bases that are in operation.

Опис

Ключові слова

класифікація, пошкодження, деградація, основи, фундаменти

Бібліографічний опис

Класифікація пошкоджень, механізмів деградації і параметрів фундаментів, що знаходяться в експлуатації / Т. І. Матченко, Л. Б. Шаміс, Л. Ф. Первушова, П. Т. Матченко // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 229 - 235. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset