Визначення осадок при розрахунку системи «Основа – пальовий фундамент – будівля» за розрахунковою схемою умовного фундаменту з врахуванням даних випробувань паль

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ковальський, Р. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

Ця стаття є продовженням досліджень, приведених в статті [1]. В роботі деталізовано методику щодо використання результатів польових випробувань паль статичним вдавлювальним навантаженням при визначенні осадок пальових фундаментів, запропоновано зміни до розрахункової схеми умовного фундаменту для можливості її використання при значних довжинах паль. Приведений приклад розрахунку будівлі. This article is a continuation of research resulted in [1]. The article detailed methodology for the use of field trials pile static load in determining the sediment pile foundation, proposed changes to the design scheme conditional foundation for its use at considerable length piles. The examples of calculation of the building is presented.

Опис

Ключові слова

паля, кущовий ефект, випробування паль статичним вдавлювальним навантаженням, моніторинг за деформаціями будівлі

Бібліографічний опис

Ковальський Р. К. Визначення осадок при розрахунку системи «Основа – пальовий фундамент – будівля» за розрахунковою схемою умовного фундаменту з врахуванням даних випробувань паль / Р. К. Ковальський // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 28 - 37. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset