Простір ознак багатоквартирного житла

Ескіз

Дата

2016

Автори

Яблонська, Г. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

в процесі створення багатоквартирного житла проявляються характеристики і прийоми, які утворюють простір ознак об'єкта. Ступінь їх взаємної відповідності визначає якість, забезпечує затребуваність житла споживачем і його життєздатність в часі. Наводяться можливі варіанти економіко-правових і соціально-демографічних характеристик житла. Існуючу типологію пропонується розширити і доповнити функціональнопланувальними та об'ємно-просторовими способами і прийомами, які зустрічаються в сучасному досвіді проектування багатоквартирного житла

Опис

Ключові слова

каф. інформаційних технологій в архітектурі, простір ознак багатоквартирного житла, соціально-демографічні, функціонально-планувальні, об'ємно-просторові ознаки, економіко-правові

Бібліографічний опис

Яблонська Г. Д. Простір ознак багатоквартирного житла / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 403-413. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset