Простір ознак багатоквартирного житла

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
в процесі створення багатоквартирного житла проявляються характеристики і прийоми, які утворюють простір ознак об'єкта. Ступінь їх взаємної відповідності визначає якість, забезпечує затребуваність житла споживачем і його життєздатність в часі. Наводяться можливі варіанти економіко-правових і соціально-демографічних характеристик житла. Існуючу типологію пропонується розширити і доповнити функціональнопланувальними та об'ємно-просторовими способами і прийомами, які зустрічаються в сучасному досвіді проектування багатоквартирного житла
Опис
Ключові слова
каф. інформаційних технологій в архітектурі, простір ознак багатоквартирного житла, соціально-демографічні, функціонально-планувальні, об'ємно-просторові ознаки, економіко-правові
Бібліографічний опис
Яблонська Г. Д. Простір ознак багатоквартирного житла / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 403-413. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання