Фізичне моделювання робочого процесу роликових центрифуг

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено основні цілі і задачі фізичного моделювання робочого процесу роликових центрифуг. Сформульовано вимоги до фізичної моделі. Розроблена конструкція дослідного стенда та отриман критерій подібності натури і моделі.
Опис
Ключові слова
кафедра основ професійного навчання, моделювання, дослідний стенд, критерій подібності, моделирование, экспериментальный стенд, критерий подобности, simulation, test bench, the criterion of the similar
Бібліографічний опис
Богуславський В. Є. Фізичне моделювання робочого процесу роликових центрифуг / В. Є. Богуславський, О. О. Шаленко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 75. – С. 49 - 51. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання