Місце та значення соціологічних досліджень в архітектурі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Майстренко, К. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено основні напрямки соціологічного дослідження в архітектурі; розглянуто витоки суспільного еволюційного розвитку, соціологічні аспекти впливу на розвиток архітектури та формування світогляду архітектора.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, архітектура, соціологія, соціологія архітектури, соціальний зміст архітектури, соціальний вплив, соціальні функції, рівні соціального дослідження

Бібліографічний опис

Майстренко К. С. Місце та значення соціологічних досліджень в архітектурі / К. С. Майстренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 116 - 126. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset