Місце та значення соціологічних досліджень в архітектурі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено основні напрямки соціологічного дослідження в архітектурі; розглянуто витоки суспільного еволюційного розвитку, соціологічні аспекти впливу на розвиток архітектури та формування світогляду архітектора.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, архітектура, соціологія, соціологія архітектури, соціальний зміст архітектури, соціальний вплив, соціальні функції, рівні соціального дослідження
Бібліографічний опис
Майстренко К. С. Місце та значення соціологічних досліджень в архітектурі / К. С. Майстренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 116 - 126. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання