Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінчених елементів

Ескіз

Дата

2005

Автори

Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Сахаров, О. С.
Шкриль, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблена нова методика обчислення величини J–інтеграла Черепанова-Райса на основі метода скінчених елементів (МСЕ), проведена її реалізація в межах напіваналітичного варіанта МСЕ, показана вірогідність і ефективність застосування для просторових задач механіки руйнування.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, J–інтеграл Черепанова-Райса, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ )

Бібліографічний опис

Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінчених елементів / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 77. - С. 43 - 64. - Бібліогр. : 25 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset