Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінчених елементів

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблена нова методика обчислення величини J–інтеграла Черепанова-Райса на основі метода скінчених елементів (МСЕ), проведена її реалізація в межах напіваналітичного варіанта МСЕ, показана вірогідність і ефективність застосування для просторових задач механіки руйнування.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, J–інтеграл Черепанова-Райса, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ )
Бібліографічний опис
Особливості визначення J–інтеграла для дискретних моделей метода скінчених елементів / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 77. - С. 43 - 64. - Бібліогр. : 25 назв.
Зібрання