Частоти пропускання і граничні форми об'ємних хвиль поперек структури двокомпонентних шаруватих композитів з міжфазними недосконалостями

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Перебіг хвильових процесів в композитних матеріалах визначається механічними властивостями компонент, геометричною структурою матеріалу та якістю міжфазних поверхонь [3]. Адекватний теоретичний опис останнього фактору пов’язаний з суттєвими складностями. Для моделювання тонкого шару з міжфазними недосконалостями та дефектами, який розділяє дві фази (компоненти) шаруватого композиту з різними фізико-механічними властивостями, вводиться [1, 2, 6] гіпотетична міжфазна поверхня з певними властивостями. Кількісним виразником цих властивостей виступають міжфазні сталі, що входять в механічні умови спряження.
Опис
Ключові слова
композитні матеріали, хвильові процеси в композитних матеріалах, міжфазні недосконалості, структура двокомпонентних шаруватих композитів
Бібліографічний опис
Шульга Н. Д. Частоти пропускання і граничні форми об'ємних хвиль поперек структури двокомпонентних шаруватих композитів з міжфазними недосконалостями / Н. Д. Шульга // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 109-117. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання