Частоти пропускання і граничні форми об'ємних хвиль поперек структури двокомпонентних шаруватих композитів з міжфазними недосконалостями

Ескіз

Дата

2006

Автори

Шульга, Н. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Перебіг хвильових процесів в композитних матеріалах визначається механічними властивостями компонент, геометричною структурою матеріалу та якістю міжфазних поверхонь [3]. Адекватний теоретичний опис останнього фактору пов’язаний з суттєвими складностями. Для моделювання тонкого шару з міжфазними недосконалостями та дефектами, який розділяє дві фази (компоненти) шаруватого композиту з різними фізико-механічними властивостями, вводиться [1, 2, 6] гіпотетична міжфазна поверхня з певними властивостями. Кількісним виразником цих властивостей виступають міжфазні сталі, що входять в механічні умови спряження.

Опис

Ключові слова

композитні матеріали, хвильові процеси в композитних матеріалах, міжфазні недосконалості, структура двокомпонентних шаруватих композитів

Бібліографічний опис

Шульга Н. Д. Частоти пропускання і граничні форми об'ємних хвиль поперек структури двокомпонентних шаруватих композитів з міжфазними недосконалостями / Н. Д. Шульга // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 109-117. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset