Оцінка розв'язків при врахуванні залежності властивостей матеріалу від температури в задачах стійкості оболонок

Ескіз

Дата

2006

Автори

Баженов, В. А.
Кривенко, О. П.
Соловей, М. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Оцінений вплив врахування залежності властивостей матеріалу від температури на нелінійні розв’язки в задачі стійкості оболонок. Розглянуті три закони попереднього нагріву пологої сферичної панелі, що навантажується тиском.

Опис

Ключові слова

полога сферична панель, скінченноелементна методика дослідження напружено-деформованного стану, закони попереднього нагріву

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Оцінка розв'язків при врахуванні залежності властивостей матеріалу від температури в задачах стійкості оболонок / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, М. О. соловей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 73-81. - Бібліогр. : 13 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset