Оцінка розв'язків при врахуванні залежності властивостей матеріалу від температури в задачах стійкості оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Оцінений вплив врахування залежності властивостей матеріалу від температури на нелінійні розв’язки в задачі стійкості оболонок. Розглянуті три закони попереднього нагріву пологої сферичної панелі, що навантажується тиском.
Опис
Ключові слова
полога сферична панель, скінченноелементна методика дослідження напружено-деформованного стану, закони попереднього нагріву
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Оцінка розв'язків при врахуванні залежності властивостей матеріалу від температури в задачах стійкості оболонок / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, М. О. соловей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 79. - С. 73-81. - Бібліогр. : 13 назв
Зібрання