Побудова дискретних динамічних моделей комбінованих систем

Ескіз

Дата

2005

Автори

Баженов, В. А.
Ворона, Ю. В.
Щербатюк, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Пропонується методика дослідження реакції комбінованих пружних систем на квазістаціонарні стохастичні впливи. Комбінована система може складатись з масивних та тонкостінних елементів. Узагальненими координатами, за допомогою яких будується динамічна модель, є власні форми коливань окремих елементів та форми деформованого стану системи внаслідок одиничних переміщень точок контакту елементів. Викладений алгоритм побудови матриць мас та жорсткості комбінованої системи в базисі узагальнених координат

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, модель нестаціонарного стохастичного навантаження, модель комбінованої конструкції, метод скінченних елементів ( МСЕ )

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Побудова дискретних динамічних моделей комбінованих систем / В. А. Баженов, Ю. В. Ворона, О. М. Щербатюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 77. - С. 83 - 90. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset