Побудова дискретних динамічних моделей комбінованих систем

Ескіз недоступний
Дата
2005
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Пропонується методика дослідження реакції комбінованих пружних систем на квазістаціонарні стохастичні впливи. Комбінована система може складатись з масивних та тонкостінних елементів. Узагальненими координатами, за допомогою яких будується динамічна модель, є власні форми коливань окремих елементів та форми деформованого стану системи внаслідок одиничних переміщень точок контакту елементів. Викладений алгоритм побудови матриць мас та жорсткості комбінованої системи в базисі узагальнених координат
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, модель нестаціонарного стохастичного навантаження, модель комбінованої конструкції, метод скінченних елементів ( МСЕ )
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Побудова дискретних динамічних моделей комбінованих систем / В. А. Баженов, Ю. В. Ворона, О. М. Щербатюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 77. - С. 83 - 90. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання