Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і оболонок

Ескіз

Дата

2015

Автори

Карнаухов, В. Г.
Козлов, В. І.
Карнаухова, Т. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується вплив деформацій зсуву на ефективність работи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань трансверсально-ізотропних шарнірно обпертих циліндричної панелі і прямокутної пластини. Для моделювання коливань тонкостінних елементів з сенсорами та актуаторами використовуються дві уточнені теорії типу С.П. Тимошенка. Методом Фур’є одержано аналітичний розв’язок задачі про резонансні коливання згаданих елементів. Наведено формули для різниць потенціалів, які необхідно підвести до актуатора для компенсації механічного навантаження. Аналогічні формули одержано і для показників сенсора. Представлено також вирази для коефіцієнта демпфування резонансних коливань при сумісному використанні сенсорів та актуаторів. Ці прості формули дозволяють дати оцінку впливу деформацій зсуву на ефективність роботи сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань згаданих елементів конструкцій.

Опис

Ключові слова

пластини й оболонки, анізотропія, резонансні коливання, активне демпфування, сенсори та актуатори

Бібліографічний опис

Карнаухов В. Г. Вплив деформацій зсуву на ефективність роботи п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів при активному демпфуванні резонансних коливань непружних пластин і оболонок / В. Г. Карнаухов, В. І. Козлов, Т. В. Карнаухова // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 75 - 95. - Бібліогр. : 39 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset