Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі Компас

Ескіз

Дата

2019

Автори

Мартиненко, Г. С.
Білицька, Н. В.
Гетьман, О. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У роботі наведена методика автоматизованого розрахунку та моделювання зубчастих зачеплень за допомогою САПР КОМПАС. Система КОМПАС обладнана досить розвинутим комплексом бібліотек стандартних виробів, типових елементів конструкцій та розрахункових програм. Для розрахунку та побудови тривимірної моделі зубчастого зачеплення був застосований програмний комплекс «Gears», який дозволяє задавати геометричні параметри зачеплення, такі як модуль, кількість зубців колеса або шестерні, передаточне число та інші. Результати розрахунку доступні для редагування та наступного перерахунку. Система також надає декілька варіантів та дозволяє зробити вибір між ними. Результати розрахунків застосовуються для створення просторових моделей деталей та їх з’єднання у складальну одиницю. Система КОМПАС дозволяє напівавтоматичне створення кресленика за просторовою моделлю.

Опис

Ключові слова

зубчасте зачеплення, система КОМПАС, тривимірне моделювання, розрахунок зачеплень, модуль, шестерня, вал, шпонкові пази, канавки для виходу шліфувального кругу, зубчатое зацепление, система КОМПАС, трехмерное моделирование, расчет зацеплений, модуль, gearing, KOMPAS system, three-dimensional modeling, three-dimensional modeling, shaft, keyways, grooves for the exit of the grinding wheel

Бібліографічний опис

Мартиненко Г. С. Моделювання та розрахунок зубчастих зачеплень у системі КОМПАС / Г. С. Мартиненко, Н. В. Білицька, О. Г. Гетьман // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і арх. ; відп. ред. В. В. Ванін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 96. - С. 58-63. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset