Вплив якості вапна на технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
Дослідженнями підтверджено, що стабільність технології виробництва ніздрюватих бетонів і їх якість залежить від якості сировинних матеріалів і стабільності їх властивостей, а також точності дозування компонентів при виготовленні вапняно-кремнеземистого в’яжучого. Запропонована коригуюча залежність тривалості ізотермічної витримки від масової частки активного вапна в границях від 72 до 92%
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних матеріалів, вапно, автоклавний газобетон, технологічні параметри виробництва, вплив якості вапна
Бібліографічний опис
Лаповська С. Д. Вплив якості вапна на технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону / С. Д. Лаповська // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю. М Червяков. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 47. – С. 13 – 19. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання