Створення фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи крана

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описані основні принципи створення фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, а також проведено порівняння кінематичних та інерційних характеристик натурної машини та її фізичної моделі.
Опис
Ключові слова
кафедра теоретичної механіки, стрілова система, модель, ланка, критерій, коефіцієнт, теорема, стреловая система, модель, звено, критерий, коэффициент, теорема, the jib system, model, link, criterion, factor, theorem
Бібліографічний опис
Ловейкін В. С. Створення фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи крана / В. С. Ловейкін, Д. А. Паламарчук, І. А. Паламарчук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 75. – С. 25 - 32. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання