Ідейно-тематична відповідність та стильова єдність, як основна складова принципу формування художньообразного середовища спеціалізованих культурнопізнавальних парків

Ескіз

Дата

2020

Автори

Каранда, А. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При формуванні спеціалізованого культурно-пізнавального парку тематичної спрямованості однією із головних задач є виявлення її художньої образності. Вона складається з трьох основних складових: головної ідеї (теми) парку, художнього образу та сценарію. Тема парку відповідає за його творчий задум; художній образ висвітлює головну ідею парку у вигляді конкретних форм; сценарій пов’язує художній образ у логічну картину сприйняття ідеї парку. Ще на етапі творчого задуму створюється образний ряд парку, який залежить від обраної теми (ідеї). За допомогою відповідних засобів та прийомів виникають характерні особливості, що відтворюють образи та стиль спеціалізованого культурно-пізнавального парку тематичної спрямованості.

Опис

Ключові слова

парк, спеціалізований культурно-пізнавальний парк, тематичний парк, принцип, художній образ, образний ряд, стиль, стильова єдність, головна ідея парку, тема парку, ландшафтний сценарій, сюжет, емоційна виразність, емоційний вплив, засоби та прийоми, кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Каранда А. О. Ідейно-тематична відповідність та стильова єдність, як основна складова принципу формування художньообразного середовища спеціалізованих культурнопізнавальних парків / А. О. Каранда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 56. - С. 234 - 246. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset