Историко-культурная ценность здания института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского, в контексте произведений Харьковского архитектора В. А. Эстровича

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Семякин, Г. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті на основі нових історико–архівних та історичних джерел обгрунтована історико-культурна цінність будівлі інституту ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського. Виявлені критерії оцінки об'єкта архітектури епохи раннього модернізму розглянуті в контексті архітектурної практики харківського архітектора В.А. Естровіча 1920 – 1930-х рр., що дозволяє досить об'єктивно ідентифікувати пам'ятник для його включення до списку охоронюваних об'єктів культурної спадщини.
Опис
Ключові слова
критерії оцінки, історико-культурна цінність, автентичність, спадщина, модернізм, типологія
Бібліографічний опис
Семякин Г. В. Историко-культурная ценность здания института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского, в контексте произведений Харьковского архитектора В. А. Эстровича / Г. В. Семякин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 205 - 213. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання