Проблемні питання розвитку міського господарства в умовах нестабільного ринкового середовища

Ескіз

Дата

2012

Автори

Денисенко, Н. О.
Мироненко, Т. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто актуальні проблеми розвитку територій в кризовий та посткризовий період. На основі узагальнення теоретичного та практичного вітчизняного і зарубіжного досвіду обґрунтовано рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності території.

Опис

Ключові слова

кафедра міського господарства, розвиток, міське господарство, ринкове середовище, нестабільність

Бібліографічний опис

Денисенко Н. О. Проблемні питання розвитку міського господарства в умовах нестабільного ринкового середовища / Н. О. Денисенко, Т. В. Мироненко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 44. - С. 149 - 159. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset