Дослідження умов динамічної стійкості в зонах комбінаційних резонансів при стохастичному параметричному навантаженні

Ескіз

Дата

2006

Автори

Гончаренко, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Динамічне навантаження часто являється визначальним при проектуванні будівельних споруд. При вивченні еволюції динамічних станів при зміні зовнішніх впливів важливою проблемою є дослідження стійкості цих станів. Зокрема при параметричному динамічному навантаженні конфігурація зон стійкості має складний вигляд, а резонанси, що збуджуються, іноді важко прогнозуються. Дослідження динаміки систем при стохастичному навантаженні мають значно меншу довершеність в порівнянні з подібними задачами при детермінованому навантаженні. Хоч випадковий характер є досить розповсюджений у динамічних процесах. При стохастичному параметричному навантаженні можуть проявлятися різні типи коливань, що характеризуються складними резонансами, зривом коливальних режимів, іншими ефектами.

Опис

Ключові слова

динамічне навантаження, стохастичне навантаження, стійкість, коливання, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Гончаренко М. В. Дослідження умов динамічної стійкості в зонах комбінаційних резонансів при стохастичному параметричному навантаженні / М. В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 89 – 95. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced