Архітектура Стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлено роль античної грецької архітектури в історичному та сучасному архітектурному процесі, уточнено стильові риси та характерні для давньогрецької архітектури форми. Уточнено стильові риси та характерні форми давньогрецької архітектури, інтерпретована їх змістовність.
Опис
Ключові слова
стильові риси архітектури, архітектура античної Греції, ордерна система, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Горбик О. О. Архітектура Стародавньої Греції : стильові риси, їх змістовність та актуальність / О. О. Горбик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 31 - 35. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання