Систематизация техногенных воздействий и структурные особенности живой материи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Панова, Е. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються принципи систематизації техногенних дій залежно від структурних особливостей живої матерії для більш точнішого прогнозування можливих негативних наслідків таких дій на довкілля і на складові живої матерії.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, техногенні дії, самоузгоджені системи, системи, що само організовуються, електромагнітні випромінювання, водний розчин електролітів, зміни в живих організмах, техногенные воздействия, самосогласованные системы, самоорганизованные системы, электромагнитные излучения, водный раствор электролитов, изменения в живых организмах, technogenic actions, self-congruent systems, systems, that independently get organized, electromagnetic radiations, water solution of electrolytes, change in living organisms
Бібліографічний опис
Панова Е. В. Систематизация техногенных воздействий и структурные особенности живой материи / Е. В. Панова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 19. – С. 72 – 80. – Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання