Особливості поведінки вібросистеми в умовах віброударного режиму роботи

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню взаємодії середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно – вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Досліджено поведінку системи для дискретної та континуальної моделей середовища. Створено дослідно – експериментальний стенд, що включає ударно – вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Запропоновано нову конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху. Створено лабораторну модель двомасової електромагнітної ударно-вібраційної установки з магнітно-підвішаною конструкцією ударника.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, ударно-вібраційна установка, полічастотний режим коливань, магнітно-підвішана конструкція ударника, shock-vibration machine, poliharmonic vibration conditions, magnetically suspended construction of impactor
Бібліографічний опис
Басараб В. А. Особливості поведінки вібросистеми в умовах віброударного режиму роботи / В. А. Басараб // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2014. - № 32. - С. 33 -39. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання