Портландцементні розчини, модифіковані вуглецевими нанотрубками, як основа для створення гідроізоляційних покриттів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
У статті досліджуються фізико-механічні властивості портландцементних композицій, модифікованих вуглецевими нанотрубками, що дисперговані в розчин пластифікатора полікарбоксилатного типу, та показано позитивний вплив наномодифікаторів на механічні властивості цементного тіста та цементно-піщаних розчинів та прогнозовану ефективність використання наномодифікованих покриттів для гідроізоляції бетонних поверхонь.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних матеріалів, портландцемент наномодифікований, вуглецеві нанотрубки, полікарбоксилатний пластифікатор, стабільність дисперсії, механічні властивості, гідроізоляційні покриття, портландцемент наномодифицированный, углеродные нанотрубки, поликарбоксилатный пластификатор, стабильность дисперсии, механические свойства, гидроизоляционные покрытия, nano-modifi ed Portland cement, carbon nanotubes, polycarboxylate plasticizer, dispersion stability, mechanical properties, waterproofi ng coating
Бібліографічний опис
Пушкарьова К. К. Портландцементні розчини, модифіковані вуглецевими нанотрубками, як основа для створення гідроізоляційних покриттів / К. К. Пушкарьова, М. В. Суханевич, А. С. Марціх // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. С. Д. Лаповська. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 50. – С. 31 – 37. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання