Теплотехнічні показники збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR

dc.contributor.authorТимофєєв, Микола
dc.contributor.authorШамріна, Галина
dc.contributor.authorХохрякова, Дар'я
dc.date.accessioned2023-12-04T10:14:59Z
dc.date.available2023-12-04T10:14:59Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractКонструкції збірної системи з ви- користанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL ® Cement Board Outdoor мають оче- видні переваги. Теплові мости, що створюють- ся інтенсивним використанням стали в каркасі системи, можуть значно знижувати теплотехні- чні характеристики конструкції. Дослідження було спрямоване на визначен- ня області раціонального застосування збірних систем в якості зовнішніх огороджень будівель в кліматичних умовах України. Застосовувався метод чисельного моделювання двомірних те- мпературних полів та теплових потоків із вико- ристанням програми THERM 7.5. За конструктивним рішенням було обрано чотири збірних системи з використанням цеме- нтної плити КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor з однорядним та дворядним роз- ташуванням металевих суцільних стійкових профілів компанії "STEELCO" з висотою пере- тину 100, 150 і 200 мм і шагом 400 мм. Розрахунки приведеного опору теплопере- дачі виконувались за умов дотримання мініма- льних вимог згідно ДСТУ В.2.6-189:2013, що встановлюються при визначенні необхідної товщини теплоізоляційного шару в конструкції. Враховувався термічний вплив теплопровідних включень, що є характерними для обраних конструкцій: - металеві стійки каркасу глухих ділянок стіни і віконні відкоси в місцях розта- шування світлопрозорих огороджувальних конструкцій. За результатами моделювання для кожної збірної системи і відповідних стійкових профілів були визначені лінійні коекоефіцієнти та приведений опір теплопередачі. Микола Тимофєєв доцент кафедри архітектурних конструкцій к.т.н., доц. Галина Шамріна доцент кафедри будівельних конструкцій, будівель і споруд к.т.н., доц. Дар’я Хохрякова доцент кафедри будівельних конструкцій, будівель і споруд к.т.н., доц. За результатами розрахунків визначені варі- анти збірних систем, які відповідають мініма- льним вимогам. Для житлового і громадського будівництва в І температурній зоні – збірна система 2 з висотою перерізу стійкового профі- лю 150 та 200 мм; в ІІ температурній зоні - збі- рна система 2 з висотою перерізу стійкового профілю 100, 150, 200 мм та збірна система 3 з висотою перерізу стійкового профілю 200 мм.
dc.identifier.citationТимофєєв М. Теплотехнічні показники збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR / М. Тимофєєв, Г. Шамріна, Д. Хохрякова // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. В. Сергейчук. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 12. – С. 57 – 67. – Бібліогр. : 20 назв.
dc.identifier.issn2310-0516
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/123456789/11538
dc.language.isoUk
dc.publisherКНУБА
dc.subjectкафедра архітектурних конструкцій
dc.subjectкафедра будівельних конструкцій, будівель і споруд
dc.subjectприведений опір теплопередачі
dc.subjectлінійний коефіцієнт теплопередачі
dc.subjectтеплові мости
dc.subjectзбірна система
dc.subjectплита AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
dc.subjectreduced heat transfer
dc.subjectlinear thermal transmittance
dc.subjectthermal bridges
dc.subjectassembled system;
dc.subjectAQUAPANEL® Cement Board Outdoor
dc.subject.udc692.23:691-41
dc.titleТеплотехнічні показники збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® OUTDOOR
dc.title.alternativeThermal performance of assembled systems of exterior wall using cement boards KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
194922-Текст статті-434373-1-10-20200210.pdf
Розмір:
1.87 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання