Геометричне моделювання об'єктів на основі перетворення прямих ліній

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Ботвіновська, С. І.
Золотова, А. В.
Васько, С. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі представлено теоретичні основи активного перетворення координат. Пропонується його використання для моделювання дискретних каркасів різноманітних криволінійних поверхонь дизайн- об’єктів засобами комп’ютерної графіки. Такий підхід дозволить не лише враховувати задані вихідні умови, а й отримувати поверхні з заданими геометричними особливостями та естетичними властивостями, і суттєво розширить бібліотеку дискретно-предствлених поверхонь. Розглядається питання використання активного перетворення координат, в основі якого лежать перетворення прямих ліній. Це пов ’язано з тим, що на дискретних каркасах поверхонь просторові обводи, які можна провести через n заданих вузлів, визначаються плоскими обводами, а саме їх проекціями. Тому, у роботі досліджується активне перетворення координат для об’єктів на площині. В активному перетворенні координат чисельні значення координат вузлів поверхні прообразу можуть бути деякими функціями від чисельних значень координат вузлів поверхні образу у тих саме або в інших одиницях вимірювання. Безліч координатних систем, які пов’язуються з модельованими об’єктами дозволить отримувати дуже широке коло ліній та поверхонь, на які можуть перетворюватись відповідно прямі або площини. Рекомендується за основну координатну систему активного перетворення призначати ПДСК, оскільки саме вона є найбільш вживаною у прикладній геометрії, і для неї детально розроблено апарат аналітичної геометрії. Це дозволить не лише описувати геометричні образи, а й досліджувати їх властивості у подальшому
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, активне перетворення координат, перетворення прямих, комп’ютерне моделювання, дизайн-об ’єкт, координатні системи, активное преобразование координат, преобразование прямых, компьютерное моделирование, дизайн объект, координатные системы
Бібліографічний опис
Ботвіновська С. І. Геометричне моделювання об'єктів на основі перетворення прямих ліній / С. І. Ботвіновська, С. М. Васько, А. В. Золотова // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і арх. ; відп. ред. В. В. Ванін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 96. - С. 12-22. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання