Можливості використання нормативного методу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» для розрахунку жаротрубно-димогарних котлів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гламаздін, П. М.
Криворук, М. А.
Шварценбергер, Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Останні роки в системах централізованого теплопостачання міст України набула поширення практика використання жаротрубно-димогарних водогрійних котлів при заміні водогрійних котлів у опалювальних котельнях після завершення строку експлуатації. При цьому жаротрубні котли можуть бути використані як імпортні , так і вітчизняні. Проектування котельних з такими котлами і, особливо, їхнє конструювання часто вимагає проведення теплового розрахунку котла,перевірочного або конструктивного. При цьому виникає проблема. Чинний в Україні нормативний документ «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» не містить вказівок щодо розрахунку жаротрубно-димогарних котлів. Він дає настанови з розрахунку водогрійних та парових котлів, до того ж тільки з потужністю більше 75 т/год. Такі настанови не завжди можна використати напряму, безпосередньо. Наприклад, для жаротрубно-димогарних котлів використовуються жарові труби з хвилястою поверхнею стінок. Такий випадок не передбачений в нормативному документі. Серед іншого, виникають труднощі щодо визначення параметру М, який враховує характер розподілу температури за висотою жарової труби та залежний від відносного місцезнаходження максимальної температури полум’я. Наявність таких проблем обумовлює необхідність розроблення спеціального нормативного документу з рекомендаціями щодо виконання теплового розрахунку жаротрубно-димогарних котлів або додатку до чинного нормативного документу, присвяченого вирішенню цієї проблеми. Сформульовано опис основних проблем, які виникають при виконанні теплового розрахунку жаротрубно-димогарних котлів за допомогою чинного в Україні нормативного документу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів», і показаний шлях їхнього вирішення.

Опис

Ключові слова

кафедра теплотехніки, жаротрубно-димогарні котли, тепловий розрахунок, коефіцієнт теплообміну, жаротрубно-дымогарные котёл, тепловой расчёт, коэффициент теплообмена, fire-tube-smoke boiler, heat calculation, heat transfer coefficient

Бібліографічний опис

Гламаздін П. М. Можливості використання нормативного методу «Тепловий розрахунок котельних агрегатів» для розрахунку жаротрубно-димогарних котлів / П. М. Гламаздін, М. А. Криворук, Р. Шварценбергер // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип.27. - С. 18-22. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset