Нове в проектуванні залізобетонних та сталезалізобетонних конструкций

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДНДІБК
Анотація
Наводяться основні вимоги і положення щодо проектування бетонних, залізобетонних та стале залізобетонних конструкцій за національними будівельними нормами ДБН В.2.6.-98:2009 та ДБН В.2.6-160.
Опис
Ключові слова
сталезалізобетонні конструкції, деформаційний метод, опір зсуву, впливи зовнішнього середовища, бетонні конструкції, залізобетонні конструкції
Бібліографічний опис
Нове в проектуванні залізобетонних та сталезалізобетонних конструкций / А. М. Бамбура, О. Б. Гурківський, Ю. Г. Аметов [та ін.] // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Київ. Держ. підприємство «Держ. наук.-досл. ін.-тут буд. конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДНДІБК, 2013. – Вип. 78: кн. 1. – С. 3 – 13. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання