Неораціоналістичні тенденції в стильовому розвитку сучасного багатоквартирного житла в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На прикладі вітчизняних проектів в рамках постмодерністичного направлення в статті розглянуто неораціоналістичну течію.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, неораціоналізм, постмодернізм, багатоквартирна житлова архітектура в Україні
Бібліографічний опис
Сухаревський К. В. Неораціоналістичні тенденції в стильовому розвитку сучасного багатоквартирного житла в Україні / К. В. Сухаревський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 325 - 328. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання