Сучасний розвиток зображення Богоматері Оранти у різних видах мистецтва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Бачинська, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті розглядається історія виникнення зображення Оранти; розвиток образу Богоматері Оранти у Візантії; розповсюдження серед східних слов'ян у процесі запозиченні релігії; сучасний розвиток зображення Богоматері Оранти у релігійних атрибутах – іконах та архітектурі; несподіваний її вплив на мистецтво соцреалізму та сучасну ділову сферу
Опис
Ключові слова
каф. інформаційних технологій в архітектурі, Оранта, Богоматір, розвиток, релігія, мистецтво, бізнес
Бібліографічний опис
Бачинська О. В. Сучасний розвиток зображення Богоматері Оранти у різних видах мистецтва / О. В. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 32-44. - Бібліогр. : 26 назв.
Зібрання