Розширення музею Соломона Гуггенхайма у Нью -Йорку

Ескіз

Дата

2012

Автори

Дивак, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розширення є однією з нагальних проблем розвитку музеїв, яка в подальшому буде актуальною як для вже збудованих, так і для побудови нових. Музей С.Гуггенхайма став одним з провідних музеїв всіту, на прикладі якого можна вивчати диниміку розвитку музейних розширень як цілостної системи. В ньому відображено весь спектр розширень від простої добудови, до створення розгалуженої мережі музеїв по всьому світу. Музеї С.Гуггенхайма – це практичний приклад розвитку музейних закладів на довгу перспективу.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, музеї, розширення музеїв

Бібліографічний опис

Дивак В. І. Розширення музею Соломона Гуггенхайма у Нью -Йорку / В. І. Дивак // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 365-370. - Бібліогр. : 4 назви

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset