Ефективний поверхневий теплообмінник для комбінованого ударно-пінного апарату

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота сфокусована на чисельному аналізі процесів гідро газодинаміки теплопередачі та теплообміну в ударно-пінному апараті та визначенні оптимальних геометричних характеристик поверхневих теплообмінників, що розміщенні в пінному шарі для оптимізації процесів теплопередачі від поверхні теплообмінника до шару піни.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, мікроклімат приміщень, теплообмінник, апарат ударно-пінний, зберігання музейних експонатів
Бібліографічний опис
Довгалюк В. Б., Чабан І. В. Ефективний поверхневий теплообмінник для комбінованого ударно-пінного апарату / В. Б. Довгалюк, І. В. Чабан // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 86 - 90. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання