Ефективний поверхневий теплообмінник для комбінованого ударно-пінного апарату

Ескіз

Дата

2014

Автори

Довгалюк, В. Б.
Чабан, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Робота сфокусована на чисельному аналізі процесів гідро газодинаміки теплопередачі та теплообміну в ударно-пінному апараті та визначенні оптимальних геометричних характеристик поверхневих теплообмінників, що розміщенні в пінному шарі для оптимізації процесів теплопередачі від поверхні теплообмінника до шару піни.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, мікроклімат приміщень, теплообмінник, апарат ударно-пінний, зберігання музейних експонатів

Бібліографічний опис

Довгалюк В. Б., Чабан І. В. Ефективний поверхневий теплообмінник для комбінованого ударно-пінного апарату / В. Б. Довгалюк, І. В. Чабан // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 86 - 90. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset