Построение схем моделей архитектурных пространств. Модель восприятия как структура для хранения знаний

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Модель сприйняття як структура для зберігання знань. Архітектурне моделювання надає можливість процесу розвитку архітектури не як простої послідовності ситуації в минулий час та її віддзеркаленню, а з усіма концепціями, що відносяться до характеру міркування, різкими якісними змінами, стрибками і навіть деякою революційністю, і, як наслідок, – усвідомлення виявлених протиріч у дії, що і є якісними змінами в структурі для зберігання знань. Розроблено схему побудови моделі сприйняття як структури для зберігання знань.
Опис
Ключові слова
моделі, моделювання, простір, структура, сприйняття, побудова, концепції, схеми
Бібліографічний опис
Высочин И. А. Построение схем моделей архитектурных пространств. Модель восприятия как структура для хранения знаний / И. А. Высочин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 25 - 29. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання