О моделировании распределения поля интенсивности тяготения населения к объекту общественного обслуживания

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Гоблик, А. В.
Демин, Н. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано методи створення комп'ютерної моделі розподілу поля інтенсивності тяжіння населення до центрів надання послуг з використанням ГІС - технологій та пакету комп'ютерної математики MATLAB.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, кафедра міського будівництва, комп’ютерне моделювання, поле інтенсивності тяжіння, об’єкт громадського обслуговування, містобудівна система
Бібліографічний опис
Гоблик А. В. О моделировании распределения поля интенсивности тяготения населения к объекту общественного обслуживания / А. В. Гоблик, Н. М. Демин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 303 - 313. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання