О моделировании распределения поля интенсивности тяготения населения к объекту общественного обслуживания

Ескіз

Дата

2014

Автори

Гоблик, А. В.
Демин, Н. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано методи створення комп'ютерної моделі розподілу поля інтенсивності тяжіння населення до центрів надання послуг з використанням ГІС - технологій та пакету комп'ютерної математики MATLAB.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, кафедра міського будівництва, комп’ютерне моделювання, поле інтенсивності тяжіння, об’єкт громадського обслуговування, містобудівна система

Бібліографічний опис

Гоблик А. В. О моделировании распределения поля интенсивности тяготения населения к объекту общественного обслуживания / А. В. Гоблик, Н. М. Демин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 303 - 313. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced