Методи підготовки води для систем теплопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проводиться порівняльний аналіз сучасних антинакипних методів підготовки води для систем теплопостачання.
Опис
Ключові слова
пом’якшення води, методи осадження, протинакипний розчин, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Гламаздін П. М. Методи підготовки води для систем теплопостачання / П. М. Гламаздін, К. О. Цикал // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 14. - С. 130 - 134. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання