Аналітичні дослідження застосування витискальної вентиляції у теплонапружених приміщеннях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Довгалюк, В. Б.
Мілейковський, В. О.
Клименко, Г. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено наближену математичну модель тепломасообмінних процесів на підставі рівнянь балансу маси та теплоти. Аналітично визначено коефіцієнт повітрообміну у приміщеннях невеликого об’єму з джерелами тепловиділень. Вплив розвитку струминних течій враховано за допомогою коефіцієнта живлення струминами конвективних потоків. Показано необхідність забезпечення якомога меншого втікання припливних струмин у конвективні потоки. Цій умові найкраще відповідає витискальна вентиляція.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, вентиляція витискальна, процеси тепломасообмінні, течії струминні, повітрообмін приміщення
Бібліографічний опис
Довгалюк В. Б. Аналітичні дослідження застосування витискальної вентиляції у теплонапружених приміщеннях / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський, Г. М. Клименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 81 - 85. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання