Аналітичні дослідження застосування витискальної вентиляції у теплонапружених приміщеннях

Ескіз

Дата

2014

Автори

Довгалюк, В. Б.
Мілейковський, В. О.
Клименко, Г. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено наближену математичну модель тепломасообмінних процесів на підставі рівнянь балансу маси та теплоти. Аналітично визначено коефіцієнт повітрообміну у приміщеннях невеликого об’єму з джерелами тепловиділень. Вплив розвитку струминних течій враховано за допомогою коефіцієнта живлення струминами конвективних потоків. Показано необхідність забезпечення якомога меншого втікання припливних струмин у конвективні потоки. Цій умові найкраще відповідає витискальна вентиляція.

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, вентиляція витискальна, процеси тепломасообмінні, течії струминні, повітрообмін приміщення

Бібліографічний опис

Довгалюк В. Б. Аналітичні дослідження застосування витискальної вентиляції у теплонапружених приміщеннях / В. Б. Довгалюк, В. О. Мілейковський, Г. М. Клименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 6. - С. 81 - 85. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced